Жан Боден "Шість книг про державу"

20.03.2020

«Шість книг про державу» (1576) - праця французького політичного мислителя, правознавця та історика Жана Бодена, в якій обґрунтовано концепцію державного суверенітету. 

БОДЕН (Bodin), Жан (1530-1596) - французький філософ, історик, політичний мислитель, юрист. У працях "Метод легкого вивчення історії" (1566) та "Шість книг про державу" (1576) розглядав виникнення й становлення державних інститутів у різних географічних і кліматичних умовах. Першим в історії політичної думки дав тлумачення суверенітету як найважливішої властивості держави, що проявляється у верховенстві влади як усередині своєї території, так і у відносинах із іншими країнами. У 1589 р. арештований за підозрою в чаклунстві, його книги були привселюдно спалені при арешті. 

"Не слід дивуватися тому, що існує так мало доброчесних правителів. Оскільки доброчесних людей взагалі мало, а із цього невеликого числа правителі, як правило, не вибираються, то якщо серед численних державних діячів знаходиться хоч одна дійсно чесна людина, - це вже велике чудо"  

Розглядаючи питання походження держави, Ж. Боден стверджував, що держава виникає шляхом механічного об'єднання родин, її розростання або шляхом відділення колоній від метрополії: «Будь-яка держава або походить від родини, яка поступово розмножується, або відразу ж засновується за допомогою збирання народу воєдино, або утворюється з колонії, що виникла з іншої держави подібно новому бджолиному рою...»

Боден одним із перших в історії політичної думки розглядав становлення державних інститутів за різних географічних і кліматичних умов. «Держава - зазначав учений, - повинна мати достатню територію і місцевість, придатну для жителів, велику родючість країни, безліч худоби для їжі й одягу підданих, щоб зберегти їхнє здоров'я - м'якість клімату, температури повітря, доброякісну воду, аби захистити народ - матеріали, придатні для будівництва житла і фортець».

 Боден виділив три основні принципи державної влади - абсолютизм, усталеність і верховенство. Вчений першим в історії політичної думки дав визначення суверенітету як найважливішої властивості держави, що проявляється у верховенстві влади як усередині своєї території, так і у відносинах з іншими країнами.

Суверенітет визначається Боденом як необмежена, постійна, одноособова влада, що виконує такі функції:

  • видання законів;
  • вирішення питань війни і миру;
  • призначення посадових осіб;
  • здійснення правосуддя й помилування.

Боден виділяв три основні форми державного правління: демократію (правління, за якого всі або більша частина громадян має владу), аристократію (для якої є характерною боротьба між різними угрупованнями за владу над суспільством) і монархію (абсолютизм, який не залежить від будь-яких умов, законів і обмежень - найбільш розумна форма організації влади). Найкраща форма держави - абсолютна суверенна монархія утворюється, за Боденом, шляхом переходу суверенітету від народу до монарха. 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати