Жан Блондель "Політичне лідерство"

27.03.2020

«Політичне лідерство» («Політичне лідерство. Шлях до всеосяжного аналізу») (1987) - відома робота французького політолога Жана Блонделя, присвячена аналізу сутності та специфіки політичного лідерства. Автор досліджує інституціональні структури політичного лідерства, джерела й методи здійснення влади, проблему мобілізації мас та ін.

БЛОНДЕЛЬ (Blondel), Жан (1929) - франко-британський політолог, компаративіст, спеціаліст з питань теорії партійних систем та політичного лідерства. Засновник (1970) та багаторічний керівник Європейського консорціуму політичних досліджень (European Consortium for Political Research). Головні праці - "Вступ до порівняння політичних партій" (1968); "Політичне лідерство. Шлях до всеосяжного аналізу" (1987).

У своєму дослідженні Ж. Блондель виходить із тези про універсальність і неминучість лідерства. «Лідерство існує завжди й скрізь, - відзначає вчений, - у великих і малих організаціях, у бізнесі й релігії, у профспілках і благодійних організаціях, у компаніях і університетах».

Вчений підкреслює, що серед різноманітних аспектів лідерства політичне лідерство займає особливе місце. «Якщо звести політику до її основи, до того, що є найбільш очевидним для громадян, то такою основою виявляються загальнонаціональні політичні лідери» - підкреслює автор.

Блондель визначає політичне лідерство як феномен влади, як «здатність однієї особи чи декількох осіб, «що знаходяться на вершині», змушувати інших робити те позитивне або негативне, що вони не робили б або, врешті, могли б не робити взагалі». При цьому вчений стверджує, що далеко не будь-який влади можна назвати лідерством. Лідерством, за Блонделем, є та влада, що здійснюється «зверху»: «Лідер - це той, хто в силу тих або інших обставин опиняється над націями у випадку загальнонаціонального політичного лідерства і може віддавати накази іншим громадянам».

В основу класифікації лідерства Блонделя покладені два основні критерії - ставлення до традицій і інновацій та обсяг сфери діяльності лідерів. Типи політичного лідерства, виділені на підставі поєднання цих показників, наведені у таблиці:

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати