Збігнев Бжезінський "Вибір"

29.03.2020

«Вибір» («Вибір. Світове панування або глобальне лідерство») (2004) - праця визнаного класика геополітики американського політолога Збігнева Бжезінського, яка продовжує тему формування нового світового порядку, що була порушена в роботі «Велика шахівниця». Предметом аналізу є альтернативи американської гегемонії: панування, засноване на силі, або лідерство, засноване на згоді.

У своїй книзі Бжезінський розвиває думку про роль США як єдиної наддержави, здатної стати гарантом стабільності і безпеки для всього сучасного світу. Виходячи з тези про те, що гарантією глобальної стабільності в сучасному світі є саме американська могутність, автор відзначає відсутність реальної альтернативи гегемонії США на найближчі десятиліття.

Бжезінський стверджує, що сьогодні США - це одночасно і провідна світова, і демократична держава. Таку особливість вчений називає «гегемоністською демократією». Гегемонія, за Бжезінським, має захищати й навіть розвивати демократію (американська могутність є визначальним фактором підтримки стабільності у світі), але вона також може стати для неї й загрозою (якщо у своїх претензіях, зумовлених новою вразливістю, перейде межу, що відокремлює розумні вимоги безпеки від фантасмагорій, породжених панічними настроями, що виникли в суспільстві).

Таким чином, реальний вибір, який постає перед США, Бжезінський визначає в такий спосіб: «Як Америка повинна здійснювати свою гегемонію, з ким вона своєю гегемонією повинна ділитися і на яку кінцеву мету вона повинна бути спрямована?». Відповідь на поставлені питання вчений вбачає у глобальному американському лідерстві, яке повинно спиратися на міжнародний консенсус (на противагу самовпевненому домінуванню, заснованому на силі). У той час, як домінування вимагало б від США більших витрат для зміцнення своєї могутності й сили, загальна згода здатна була б сама по собі підсилити роль Америки у світових відносинах, а легітимність цієї ролі зміцнила б її статус світової наддержави. За словами Бжезінського, «у першому випадку (домінування) Америка стане наддержавою-мінус, а в другому (лідерства) - наддержавою-плюс».

БЖЕЗІНСЬКИЙ (Brzezinski), Збігнев Казімеж (1928-2017) - американський політолог, соціолог і державний діяч. З 1977 р. по 1981 р. - заступник Президента США з питань національної безпеки в адміністраціях Дж. Картера й Л. Джонсона. Основні напрямки досліджень - теорія постіндустріального (технетронного) суспільства, міжнародні відносини, геополітика. Головні праці: "Ідеологія і влада в радянській політиці" (1962); "Між двох сторіч. Роль Америки в технетронну еру" (1970), "Влада та принцип" (1983); "Великий провал: народження й смерть комунізму у ХХ столітті" (1989); "Без контролю" (1993); "Велика шахівниця. Американське панування та її геостратегічні імперативи" (1997), "Вибір. Світове панування або глобальне лідерство" (2004); "Україна в геостратегічному контексті" (2006).

"Америка займає домінуючі позиції в чотирьох сферах світової влади, які мають вирішальне значення: у військовій сфері вона має у своєму розпорядженні унікальні глобальні можливості розгортання; у галузі економіки вона залишається основною рушійною силою світового розвитку; у технологічному відношенні вона зберігає абсолютне лідерство в передових галузях науки й техніки; в області культури, незважаючи на певну її примітивність, Америка має привабливість, особливо серед молоді всього світу, - все це забезпечує Сполученим Штатам політичний вплив, рівного якому не має жодна держава світу. Саме поєднання всіх цих факторів робить Америку єдиною світовою наддержавою в повному розумінні цього слова".

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати