Збігнев Бжезінський "Велика шахівниця"

29.03.2020

«Велика шахівниця. Американське панування та його геостратегічні імперативи» (1997) - одна з найвідоміших книг американського політолога і державного діяча Збігнева Бжезінського, присвячена обґрунтуванню нової концепції системи сучасних міжнародних відносин. Бжезінський аналізує взаємодію США з найбільшими європейськими й азійськими державами, визначає можливості використання військового, економічного та культурного потенціалу для утримання контролю над Євразією («великою шахівницею», на якій у найближчі роки і буде затверджуватися світове політичне панування США). 

БЖЕЗІНСЬКИЙ (Brzezinski), Збігнев Казімеж (1928-2017) - американський політолог, соціолог і державний діяч. З 1977 р. по 1981 р. - заступник Президента США з питань національної безпеки в адміністраціях Дж. Картера й Л. Джонсона. Основні напрямки досліджень - теорія постіндустріального (технетронного) суспільства, міжнародні відносини, геополітика. Головні праці: "Ідеологія і влада в радянській політиці" (1962); "Між двох сторіч. Роль Америки в технетронну еру" (1970), "Влада та принцип" (1983); "Великий провал: народження й смерть комунізму у ХХ столітті" (1989); "Без контролю" (1993); "Велика шахівниця. Американське панування та її геостратегічні імперативи" (1997), "Вибір. Світове панування або глобальне лідерство" (2004); "Україна в геостратегічному контексті" (2006).

У структурі геополітичного простору Бжезінський виділяє геостратегічні дійові особи та геополітичні центри. Геостратегічними особами є, за Бжезінським, держави, що мають здатність до здійснення влади або надання впливу за межами власних кордонів. Геополітичні центри зумовлюються географічним розташуванням, яке надає державам особливу можливість контролю за доступом до важливих районів або можливості відмови геополітичним дійовим особам в одержанні ресурсів.

Аналізуючи євразійський геополітичний простір, Бжезінський виділяє п'ять ключових геостратегічних дійових осіб - Францію, Німеччину, Росію, Китай та Індію, а також п'ять геополітичних центрів - Україну, Азербайджан, Південну Корею, Туреччину та Іран. Інші - середні за своїми масштабами - європейські держави, більшість із яких є членами НАТО і/чи Європейського Союзу або підкоряються провідній ролі США, або прямують за ключовими геополітичними дійовими особами Європи. Потенційним геополітичним центром у Східній Європі, на думку автора, на сьогоднішній день є Польща.

Розглядаючи геополітичний простір у глобальному масштабі, вчений виділяє на політичній карті світу США як єдину у світі на сьогоднішній день наддержаву. Бжезінський відзначає, що, скориставшись розпадом СРСР (який призвів до утворення «чорної діри» в центрі Євразії), США у своїй зовнішній політиці перейшли від концепції «стримування» до концепції «поширення», прагнучи «нового світового порядку», заснованого на власному домінуванні. 

"Крах Радянського Союзу викликав колосальний геополітичний струс. Для Америки нова геополітична ситуація є серйозним викликом. Сполучені Штати опинилися в унікальному становищі - вони стали першою та єдиною світовою державою".

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати