Вільгельм Райх "Психологія мас і фашизм"

23.03.2020

«Психологія мас і фашизм» (1945) - відома праця американського вченого австрійського походження, психолога, засновника фрейдомарксизму Вільгельма Райха (1897-1957). Робота, що належить до соціологічного циклу робіт, об'єднаних загальним заголовком «Сексуальна революція», присвячена дослідженню психологічних мотивів і передумов виникнення фашизму. Дослідження, проведене вченим у даній праці, є унікальним за широтою охоплення матеріалу та глибиною проникнення у «психологічні особливості середньої людини».

Райх(Reich), Вільгельм (1897-1957) - австрійсько-американський лікар і психолог, засновник фрейдомарксизму, автор ідеї «сексуальної революції». Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. зробив спробу поєднати фрейдизм із марксизмом; висунув ідею сексуальної революції, виступав з вимогою скасування "репресивної" моралі. В 1930-33 р. звертається до аналізу психології фашизму ("Аналіз характеру", 1933; "Соціальна психологія фашизму", 1933); "Сексуальна революція" (1945). Ідеї Райха вплинули на розвиток філософії, психології та політології, стали основою ідеології "нових лівих".

У своєму дослідженні Райх відзначає, що в чистому вигляді фашизм є сукупністю усіх ірраціональних характерологічних реакцій звичайної людини, «організованим політичним відбиттям його характерологічної структури». Таким чином, з погляду характеру людини фашизм є основним емоційним ставленням подавленого в людині до авторитарної, «машинної» цивілізації. «Саме механістично-містичний характер сучасної людини породжує фашистські партії, а не навпаки!» - стверджує вчений. Фашизм є вищим відбиттям релігійного містицизму, що приймає певну суспільну форму. За словами Райха, він «переводить релігію з «потойбічної» області філософії страждання у «поцейбічну» область садистського вбивства. Фашистська ментальність, таким чином, - це ментальність поневоленої «маленької людини», яка прагне влади і, водночас, протестує».

Райх відзначає, що фашизм не можна перемогти виключно політичними методами: «у сфері політичних інтриг, дипломатії та видовищ фашизм не знає собі рівних». Фашизм, на думку автора, можна знищити тільки в тому випадку, якщо вести з ним боротьбу «об'єктивно й практично на основі глибокого знання життєвих процесів». 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати