Томас Карлайл «Герої, культ героїв та героїчне в історії»

22.03.2020

«Герої, культ героїв та героїчне в історії» (1841) - відома робота англійського вченого Томаса Карлайла, присвячена вивченню ролі особистості у світовій історії.

КАРЛАЙЛ (Carlyle), Томас (1795-1881) - англійський філософ, історик, представник пантеїстичного символізму, автор концепції "культу героїв". У своїй головній праці - "Герої, культ героїв та героїчне в історії" (1841) - обґрунтовував природу лідерства особливим духовним складом вождів, визначив зумовленість розподілу будь-якого суспільства на лідерів (вождів) і масу, що прагне підкорятися людям вищого порядку. Ідеї Карлайла вплинули на становлення теорії еліт у ХХ ст.

У своїй книзі Карлайл обґрунтовує концепцію культу героїв, відповідно до якої єдиними справжніми творцями історії завжди були й будуть вибрані люди - герої, вожді, які в силу особливого духовного складу здатні управляти суспільством, підкоряти собі маси - «тих, хто прагне лише одного: щоб їх спрямовували люди вищого порядку, обрані».

За Карлайлем, розвиток людства неможливий без великих особистостей, справжніх лідерів, героїв та геніїв (таких, як Кромвель, Наполеон, Фрідріх Великий та ін.), які мають божественне походження. Їхній високий дух, мужність, чесність, відповідальність учений протиставляє принципам демократії, які він ототожнює із «всевладдям черні». Виступаючи супротивником як анархії, так і народних революцій, порятунок людства Карлайл пов'язував виключно з героїчним індивідуалізмом, здатним зберегти духовне здоров'я суспільства.

«Немає між людьми закону більш морального, ніж закон влади та підпорядкування... Історія світу - біографія великих людей».

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати