Талкотт Парсонс "Про поняття «політична влада"

25.03.2020

«Про поняття «політична влада» - відоме дослідження видатного американського соціолога Талкотта Парсонса, подане в роботі «Соціологічна теорія і сучасне суспільство» (1967). Автор пропонує структурно-функціональне трактування феномена політичної влади.

У своїй роботі Т. Парсонс розглядає суспільство як певну цілісність (систему), у якій кожний елемент виконує особливі функції для підтримки її життєздатності. Політична система, за Парсонсом, є окремим видом соціальної системи, пов'язаним із прийняттям владних рішень.

Використовуючи у своєму дослідженні структурно-функціональний підхід, Парсонс визначає владу як «здатність системи забезпечувати виконання її елементами прийнятих зобов'язань». Розглядаючи владу на рівні всього суспільства, вчений відзначає: «Ми можемо визначити владу як реальну здатність одиниці системи акумулювати свої інтереси».

Представляючи владу як ядро політичних відносин, Парсонс порівнює її місце в політиці з місцем, що займають гроші в економічній сфері. За Парсонсом, влада - це інтегральна частина «політії», що контролює «входи» у систему (фактори ефективності) та одночасно відбиває її результати («виходи»). Таким чином, політична влада покликана здійснювати низку життєзабезпечувальних функцій: вона пропонує суб'єктам виконувати обов'язки, які накладаються на них суспільством, а також мобілізує його ресурси для досягнення загальних цілей.

Отже, запропонована Парсонсом структурно-функціональна концепція влади виходить із її розуміння як певного виду соціальних відносин, зумовлених тими ролями (функціями), які виконуються різними суб'єктами і які дозволяють контролювати ресурси (засоби політичного впливу).

ПАРСОНС (Parsons), Талкотт (1902-1979) - американський вчений, один з засновників сучасної соціології й соціальної антропології, автор структурно-функціонального методу та теорії соціальної дії. Президент Американської соціологічної асоціації (1949). Основні роботи: "Структура соціальної дії" (1937), "Соціальна система" (1951), "Соціальна система та еволюція теорії дії"» (1977).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати