Рональд Інґлегарт "Модернізація та постмодернізація"

28.03.2020

«Модернізація та постмодернізація» («Модернізація та постмодернізація: культурні, економічні та політичні зміни в 43 суспільствах») (1997) - відома робота американського вченого Рональда Інґлегарта, присвячена дослідженню сучасного суспільства в контексті теорії політичної модернізації. 

Основною ідеєю роботи Інґлегарта є теза про те, що перехід від матеріалістичних до постматеріалістичних цінностей є найбільш значимою соціальною подією кінця ХХ ст.

Вчений акцентує увагу на взаємодії та взаємозалежності політичних, економічних, соціально-психологічних та ін. факторів розвитку суспільства, аналізує можливості формування стабільних демократичних систем у країнах, що не пройшли стадію "зрілого" індустріального суспільства.

Вчений стверджує, що останні десятиліття зрілі індустріальні суспільства стали розвиватися в новому напрямку, який можна назвати «постмодернізацією». «Постмодернізація є такою стадією розвитку, яка характеризується зовсім іншим комплексом переконань і вірувань, аніж модернізація. - відзначає Інґлегарт. - Цей комплекс не просто є наслідком економічних або соціальних перетворень; він, у свою чергу, формує соціально-економічні умови, випробовуючи потім їхній вплив».

Пропонуючи новий погляд на теорію модернізації, Інґлегарт відзначає такі принципові моменти:

  • Соціальні перетворення не мають лінійного характеру (про що свідчать політичні, соціально-економічні та культурні процеси кінця ХХ ст.).
  • Взаємозв'язок між економікою, з одного боку, і культурою та політикою, з іншого, має взаємодоповнюючий характер. Саме цей взаємозв'язок і дозволяє прогнозувати характер їхнього впливу на суспільство.
  • Модернізація не завжди означає «вестернізацію» (не зважаючи на те, що індустріалізація почалася на Заході, вона є лише одним із варіантів модернізації). Процес модернізації має глобальний характер.
  • Демократія не є феноменом, іманентно властивим фазі модернізації (можливі й альтернативні наслідки, найбільш яскравим прикладом яких є фашизм і комунізм).

Разом із тим, Інґлегарта відзначає, що демократія дійсно стає все більш ймовірним наслідком переходу від модернізації до постмодернізації: «На даній стадії здійснюється особливий комплекс перетворень, які настільки підвищують імовірність утвердження демократії, що, зрештою, доводиться дорого платити за те, щоб її уникнути».

ІНҐЛЕГАРТ (Inglehart), Рональд (1934) - американський політолог, соціолог. Автор теорії постматеріалізму. У центрі наукових інтересів - порівняльні дослідження в галузі політичного розвитку та політичної психології, вивчення ціннісних змін у сучасних суспільствах та їх соціально-політичних наслідків. Основні праці: "Тиха революція: зміна системи цінностей і політичного стилю в західному суспільстві" (1977); "Культурний зсув у розвиненому індустріальному суспільстві" (1990); "Модернізація та постмодернізація: культурні, економічні та політичні зміни у 43 суспільствах" (1997); "Духовне і світське. Релігія та політика в світі" (у співавторстві з П. Норріс, 2004); "Модернізація, культурні зміни і демократія" (у співавторстві з К. Вельцелем, 2005); "Культурна еволюція: мотивації людей змінюються та перетворюють світ" (2018).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати