Роберт Кеохейн, Джозеф Най "Після гегемонії"

27.03.2020

«Після гегемонії» (1984) - відома праця американських політологів, фахівців з проблем міжнародного миру Роберта Оуена Кеохейна та Джозефа Ная, в якій сформульовані основи нової політологічної теорії, що отримала назву «школи неолібералізму».

КЕОХЕЙН (Keohane), Роберт Оуен (1941) - американський політолог, фахівець із проблем міжнародного миру, засновник школи неолібералізму й транснаціоналізму. У 1999-2000 рр. - президент Американської асоціації політичних наук. Головна робота - "Після гегемонії" (1984).

НАЙ (Nye), Джозеф С.-мл. (1937) - американський політолог, політичний діяч, експерт з міжнародної політики, засновник школи неолібералізму й транснаціоналізму. У 1994-1995 рр. - заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки. Автор концепції «м'якої сили» («soft power»), що стала однією з найбільш вагомих у світовій політиці, економіці та дипломатії. Головні праці - "Після гегемонії" (разом з Р. Кеохейном, 1984); "М'яка сила. Як здобути успіху у міжнародній політиці" (2004). 

Ідейною основою наукової теорії, викладеної в даній роботі, є оригінальна модель транснаціональних відносин, що акцентує увагу на ролі недержавних суб'єктів у міжнародних відносинах, а також концепції неоліберального інституціоналізму, яка затверджує, що багато інститутів політичної системи - партії, групи інтересів та ін., здатні значно впливати на поведінку держав у міжнародній системі політичних відносин.

Логічним продовженням ідеї транснаціоналізму стала розроблена Кеохейном та Наєм концепція комплексної взаємозалежності, яка підкреслює існування у світі плюралізму каналів зв'язку.

Неолібералізм, який увібрав у себе багато положень неореалізму, розходиться з ним за оцінкою ролі міжнародних інститутів, вважаючи, що вони здатні нівелювати ефект сили та інтересу в достатньому ступені для того, щоб сприяти співробітництву між державами. 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати