Роберт Даль "Поняття влади"

24.03.2020

«Поняття влади» (1957) - програмна стаття американського політолога Роберта Алана Даля, в якій дається визначення поняття політичної влади, що вважається найбільш впливовим у сучасній політичній науці.

У своїй роботі Р. Даль виходить із розуміння влади як різновиду соціальної взаємодії. З погляду вченого, «немає ніякого сенсу говорити про владу, не говорячи про те, стосовно кого ця влада здійснюється». Кожному типу взаємин, за Далем, властиві свої, особливі характеристики влади. Влада може виступати як результат використання переваги в ресурсах або через перевагу у здатності ці ресурси використовувати.

Розглядаючи співвідношення влади і впливу, Даль зазначає, що поняття «вплив» має більш насильницький характер. Виділяючи крім насильства (примусу) безліч різних ресурсів влади, вчений підкреслює, що поняття «влада» передбачає таку взаємодію, яка досить рідко заснована тільки на насильстві. Одним із найбільш ефективних ресурсів влади Даль називає авторитет, коли «А підкоряється В через визнання за В права віддавати розпорядження або, припустимо, вважаючи, що це в його власних інтересах». Таким чином у більшості випадків влада є певним сполученням насильства і авторитету.

Серед всіх можливих суб'єктів політичної влади особливе місце Даль відводить державі. Наслідуючи ідеї М. Вебера, вчений представляє державу як єдиний у політичній системі регулятор законного застосування сили в межах даної території. Підкреслюючи, що само по собі насильство - досить нестабільний ресурс влади, Даль говорить про безпосередній зв'язок легітимності та ефективності функціонування державної влади: «Ефективно функціонує та і тільки та державна влада, якій вдається сформувати й підтримувати в народі переконання, що існуючий порядок є найкращим для даного суспільства».

Даль розширює структуру влади, виділяючи у ній крім суб'єктів, об'єктів та ресурсів мотивацію (джерела підкорення). «Одного наміру А впливати на погляди й поведінку В недостатньо, - відзначає вчений, - повинно також існувати обґрунтоване переконання, що цей наказ буде виконано». 

ДАЛЬ (Dahl), Роберт Алан (1915-2014) - американський політолог, один із засновників теорії плюралістичної демократії. У 1966-1967 рр. - президент Американської асоціації політичних наук. У центрі наукової уваги - проблеми трансформації політичних систем, співвідношення свободи, рівності та демократії. Автор терміну "поліархія". Основні наукові праці - "Вступ до теорії демократії" (1956), "Плюралістична демократія в США" (1967), "Поліархія: участь і опозиція" (1971), "Демократія в США" (1972), "Демократія, свобода та рівність" (1986).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати