Роберт Даль "Поліархія"

25.03.2020

«Поліархія: участь і опозиція» (1971) - відома праця американського політолога, одного з основоположників теорії плюралістичної демократії Роберта Алана Даля, присвячена проблемі визначення характеристик інституціонального аспекту демократії.

Р. Даль відзначає, що поява в середині - кінці ХХ ст. цілої низки теорій демократії (ціннісної, економічної, раціонально-утилітарної, інституціональної, модернізаційної та ін.) призвела до розмивання змісту самого поняття «демократія», під яким стали розуміти форму політичної організації суспільства, засновану на визнанні народу основним джерелом влади, і певний філософський, світоглядний ідеал людського буття, і форму політичної участі, і моделі діяльності різних суспільних інститутів. Тому для характеристики демократії саме як форми політичного режиму (на відміну від «демократії» як ідеального типу влади), Р. Даль запропонував використовувати новий термін - «поліархія» (гр. poli - множинність, і arche - влада).Невід'ємними ознаками поліархії, за Далем, є такі обов'язкові якості політичної системи, як плюралістичність і опозиційність.

Р. Даль виділив низку умов, необхідних для існування сучасної політичної демократії (або «поліаpxії»):

  • Контроль за рішеннями уряду конституція покладає на офіційних осіб, які обираються народом.
  • Дані офіційні особи періодично обираються за допомогою чесно проведених виборів, що виключають будь-який примус.
  • Практично все доросле населення має право обирати офіційних осіб.
  • Практично все доросле населення має право претендувати на виборні посади.
  • Громадяни мають право висловлювати свою думку, не побоюючись переслідування з політичних мотивів.
  • Громадяни мають право одержувати інформацію з альтернативних джерел інформації, що перебувають під захистом закону.
  • Громадяни мають право створювати незалежні асоціації й організації, включаючи політичні партії та групи інтересів.

ДАЛЬ (Dahl), Роберт Алан (1915-2014) - американський політолог, один із засновників теорії плюралістичної демократії. У 1966-1967 рр. - президент Американської асоціації політичних наук. У центрі наукової уваги - проблеми трансформації політичних систем, співвідношення свободи, рівності та демократії.. Основні наукові праці - "Вступ до теорії демократії" (1956), "Плюралістична демократія в США" (1967), "Поліархія: участь і опозиція" (1971), "Демократія в США" (1972), "Демократія, свобода та рівність" (1986).

"Поліархія - це специфічний вид режиму для управління сучасною державою - режиму з характеристиками, які виразно відрізняють його від усіх інших режимів, що існували до ХІХ століття, а також від більшості сучасних режимів, що встановилися в націях-державах... - режим, заснований на відносно високій терпимості до опозиції (до тих, хто протистоїть діям уряду), на широких можливостях впливати на поведінку уряду й навіть на можливості зміщення мирним шляхом різних офіційних осіб".

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати