Павло Новгородцев "Про суспільний ідеал"

23.03.2020

«Про суспільний ідеал» (1917) - праця видатного російського філософа, представника ліберальної теорії в політичній думці Павла Івановича Новгородцева, присвячена розробці теорії «правової держави».

НОВГОРОДЦЕВ, Павло Іванович (1866-1924) - російський філософ, правознавець, соціолог, представник ліберальної теорії в політичній думці. З 1921 р. - в еміграції. Розробляв концепцію правової держави, автор "філософії легального деспотизму", суть котрої полягала в ідеї зв'язаності держави правом, що розуміється як втілення моральності. Основні праці: "Криза сучасної правосвідомості" (1909), "Про суспільний ідеал" (1917).

У праці «Про суспільний ідеал» Новгородцев обґрунтовував оригінальну концепцію правової держави, суть якої полягала у зв'язаності держави правом, яке розуміється як втілення моральності.в

Основою державної єдності Новгородцев вважав винятково національну культуру (ідеали істини, добра й краси). Не заперечуючи ідеалів демократії, вчений стверджував, що вони можуть призвести до руйнування основ державного життя й людської душі, якщо солідарність усіх членів суспільства не буде спиратися на національні святині. Вільна гра сил, що відкривається демократією, на думку вченого, повинна бути підпорядкована релігійно-моральним основам.

Ідеї вченого, викладені в роботі, виходять за межі класичного лібералізму і можуть бути визначені як «соціальний лібералізм», адже, на думку вченого, формальне право свободи, проголошене лібералізмом, має потребу в доповненні правом на гідний рівень життя. «В ім'я достоїнства особистості, - відзначав Новгородцев, - право має взяти на себе турботу про охорону права на гідне людське існування».

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати