П’єр Бурдьє "Політичне поле"

26.03.2020

«Політичне поле» («Політичне уявлення: елементи теорії політичного поля») (1981) - праця видатного французького соціолога, політолога і культуролога П'єра Бурдьє, присвячена обґрунтуванню заміни парадигми «політичних інститутів» на парадигму «політичного поля» у політологічних дослідженнях.

У даній роботі Бурдьє робить спробу виявити найбільш глибинні структури політичного простору і встановити механізми, що сприяють їх розвитку та відтворенню. Для аналізу соціального світу (у тому числі й у політичній сфері) Бурдьє використовує поняття «соціального поля», під яким розуміється система об'єктивних зв'язків між різними позиціями, що знаходяться в альянсі або в конфлікті, у конкуренції або в кооперації, зумовленими соціально й незалежними від фізичного існування тих індивідів, які ці позиції займають. «Кожне поле, - відзначає вчений, - є місцем більш-менш декларованої боротьби за визначення легітимних принципів розподілу поля».

Таким чином, політичний простір Бурдьє зображує як певне «поле» взаємодіючих сил, як «сукупність певних відносин сил, які нав'язують усім, хто входить у це поле, і які не зводяться до намірів індивідуальних агентів або ж до їхніх безпосередніх взаємодій».

Аналізуючи «поле політики», Бурдьє виявляє такі закономірності його конституювання й функціонування:

  • автономізацію поля та його професіоналізацію;
  • визначення «ставок» гри й специфічних інтересів учасників гри, які не зводяться до «ставок» та інтересів, властивих іншим полям;
  • боротьбу за встановлення внутрішнього розподілу поля на класи позицій.

Сутність політики, за Бурдьє, полягає в тому, що «прагнучи до задоволення специфічних інтересів, які нав'язує їм конкуренція усередині поля, професіонали задовольняють крім того інтереси своїх довірителів». Бурдьє підкреслює, що професіонали від політики - політичні діячі, політологи-аналітики та політтехнологи, журналісти (політичні оглядачі), працюючи на інтереси своїх прихильників, працюють також і на себе «тим пунктуальніше, чим більше їхня позиція в політичному полі збігається з позицією їхніх довірителів в структурі поля соціального».

БУРДЬЄ (Bourdieu), П'єр (1930-2002) - французький соціолог, політолог, культуролог. Основні напрямки дослідження - соціологія влади, соціальна стратифікація, мистецтво і масова культура. Автор поняття «соціальне поле». Основні праці: "Політичне уявлення: елементи теорії політичного поля" (1981), "Питання соціології" (1990), "Практичний глузд" (1994) та ін.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати