Моріс Дюверже "Янус. Два обличчя Заходу"

25.03.2020

«Янус. Два обличчя Заходу» (1972) - відома робота видатного французького політолога, соціолога, керівника центру порівняльного аналізу політичних систем Моріса Дюверже, присвячена аналізу сутності політичної влади.

Відповідно до поданої в даній роботі «дуалістичної концепції влади», М. Дюверже пропонує чітке розмежування таких понять, як «влада» і «панування».

Розглядаючи феномен політичної влади, Дюверже виділяє два елементи в її структурі: матеріальний примус і переконання, віру з боку тих, хто підкоряється, у те, що таке підкорення справедливе і законне. За відсутності другого елемента, мова йде вже не про владу, а про панування (пов'язане із застосуванням сили та виявляється у різних формах - фізичному насильстві, економічному примусі та ін.) Влада ж може здійснюватися й без прямого насильства, спираючись, наприклад, на авторитет.

Таким чином, подвійність влади (яку Дюверже образно називає дволиким Янусом) виявляється в тому, що, з одного боку, вона є інструментом панування одних соціальних груп над іншими, а з іншого - є засобом інтеграції всього суспільства.

Дюверже виділяє дві історичні форми влади:

  • додержавну - анонімну владу («розпилену» серед членів примітивного суспільства) і індивідуалізовану владу (що виникає в традиційному суспільстві з ускладненням суспільних відносин);
  • державно-публічну - інституціолізовану владу, яка реалізується за допомогою системи спеціальних інститутів влади, що виконують закріплені за ними функції.

Аналізуючи сучасні політичні системи західного суспільства, М. Дюверже відзначає, що вони, так само, як і давньоримський бог Янус, «дволикі»: це й демократія, і плутократія одночасно. Таку форму організації сучасного суспільства, в якій влада належить одночасно і народу, і багатству, вчений називає плутодемократією.

ДЮВЕРЖЕ (Duverger), Моріс (1917-2014) - французький політолог, соціолог, міжнародний консультант із проблем конституційного права та виборчої боротьби. Автор сучасної теорії політичних партій. Головні праці - "Політичні партії" (1951); "Диктатура" (1961), "Янус. Два обличчя Заходу" (1972), "Ідея політики. Застосування влади у суспільстві" (1966), "Соціологія політики" (1973).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати