Микола Костомаров "Книга буття українського народу"

21.03.2020

«Закон Божий. Книга буття українського народу» (1846) - програмна праця видатного українського історика, політичного мислителя і суспільного діяча, одного з засновників та ідеологів Кирило-Мефодіївського братства, представника "романтичного націоналізму" в політичній думці Миколи Івановича Костомарова.

Ідеї вченого про федерацію, республіканський лад, громадянські свободи, обґрунтовані в роботах «Думки про федеративний принцип у Древній Русі», «Дві руські народності», «Риси народної південно-руської історії» та ін. своїм корінням сягають програмних документів Кирило-Мефодіївського братства - «Уставу Слов'янського братства святих Кирила і Мефодія» та «Книги буття українського народу». Це, насамперед, ідеї про побудову слов'янського союзу християнських республік, знищення кріпосництва й абсолютизму, а також світове поширення християнства.

Історіософські погляди Костомарова еволюціонували разом із загальносвітоглядними установками: від романтичного ствердження ідей свободи і рівності, відстоювання вільнолюбного духу українського етносу і його особливої місії "Кирило-Мефодіївського" періоду до ідей федералізму з позицій "українофільства". Костомаров першим в історії української політичної думки застосував у вивченні політичних процесів в українському суспільстві наукові концепції і методи аналізу політичних шкіл Європи.

Костомаров був переконаний у самостійному історичному шляху українського народу, вбачаючи його майбутнє в "окремій державній цілісності", заснованій на принципах самоврядування і федеративно-демократичної організації суспільства. За ідеями вченого, дана федерація - федерація слов'янських республік - повинна бути побудована за принципом давньогрецьких республік, а також Сполучених Штатів Америки. Федеративний принцип такої державності базується на спорідненні населення, спільності мови, віри, звичаїв, традицій та ін. Нова федерація, яка б об'єднала Україну, Росію, Польщу, Чехію, Болгарію, Сербію (зі столицею в Києві), за Костомаровим, повинна була мати єдине законодавство, грошову одиницю, армію й міліцію, а також загальні (союзні) органи влади - двопалатний парламент (конгрес), суд і главу держави та виконавчої влади (президента, який обирається строком на чотири роки). 

КОСТОМАРОВ, Микола Іванович (1817-1885) - український політичний мислитель і суспільний діяч, історик, етнограф, письменник, член-кореспондент Академії наук, яскравий представник "романтичного націоналізму" в політичній науці, засновник та ідеолог Кирило-Мефодіївського братства. Головна праця - "Закон Божий. Книга буття українського народу" (1846).

 «Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі слов'янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна: "От камєнь, єго же нє брегоша зиждущии, той бисть во главу»

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати