Микола Бердяєв "Витоки і сенс російського комунізму"

23.03.2020

«Витоки і сенс російського комунізму» (1938) - праця видатного релігійного філософа і соціолога Миколи Олександровича Бердяєва, у якій дається аналіз ідейних джерел і соціальної обумовленості російської революції, її історичного значення.

БЕРДЯЄВ, Микола Олександрович (1874-1948) - російський релігійний філософ і соціолог, один із представників ціннісної теорії політичних еліт. Виступаючи ідейним супротивником радянської влади, у своїх роботах доводив несумісність ідеології й практики більшовизму зі свободою особи. Неприйняття тоталітарної ідеї розкривається у праці «Філософія нерівності» (1923). У 1922 р. за критику марксизму був висланий за кордон більшовицьким урядом. Автор близько 40 книг. Основні праці: "Зміст творчості" (1916), "Зміст історії" (1923), "Витоки і сенс російського комунізму" (1931) та ін.

У центрі філософії Бердяєва - особистість і свобода, проблема відносин між людиною, суспільством і державою. Виступаючи ідейним супротивником комуністичного тоталітаризму, вчений наполягає на несумісності ідеології й практики більшовизму зі свободою особи.

Бердяєв вважає, що російський комунізм є трансформацією й деформацією старої російської месіанської ідеї. «У російський комунізм увійшли традиції не російського гуманізму, що мав християнські джерела, - відзначає філософ, а російського антигуманізму, пов'язаного з російським абсолютизмом, що завжди розглядав людину як засіб».

Особистість, за Бердяєвим, - це не емпірична індивідуальність, а людина як творча й вільна істота. Виходячи з позиції, що людина має більшу цінність, аніж суспільство або держава, Бердяєв протиставляє ідеал свободи вимогам зрівняльного соціалізму. Вчений різко критикує ідею примусової соціалізації, що несуть особистості всі універсальні структури колективного, зокрема соціальні інститути - класи, партії, церква. Звідси - соціальна і політична позиція Бердяєва: «Потрібно затверджувати відносні форми, що дають максимум можливої свободи і гідності особистості».

"Після створення світу завжди правила, править і буде правити меншість, а не більшість"   

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати