Михайло Восленський "Номенклатура"

26.03.2020

«Номенклатура»(«Номенклатура - панівний клас Радянського Союзу») (1980) - відома книга російського (радянського) вченого і суспільного діячаМихайлаСергійовича Восленського, присвячена дослідженню соціальної структури радянського суспільства. Поряд із роботою М. Джиласа «Обличчя тоталітаризму», книга становить основу політологічного підходу, пов'язаного з аналізом феномена тоталітарної політичної еліти.

М. Восленський, розглядаючи структуру правлячої еліти радянської держави, говорить про номенклатуру (лат. nоmenclatura - перелік назв, імен) - особливу соціальну групу, яка має безпосередній доступ до ресурсів влади. Номенклатура являє собою закриту соціальну групу, представники якої ведуть особливий спосіб життя, зумовлений особливим положенням і привілеями. Формування номенклатури відбувається шляхом призначення на ключові пости всіх рівнів кандидатур, затверджених вищестоящими партійними органами. Представники номенклатури мають тверду партійну дисципліну, ідеологічну та організаційну єдність.

Серед характерних рис радянської партноменклатури М. Восленський виділяє наступні:

  • номенклатура - це правлячий клас суспільства, що приховує своє існування (формально - він тільки частина державного апарату);
  • номенклатура - це привілейований клас (його основні риси - монополія на власність; безконтрольність, що породжує вседозволеність; величезна кількість пільг);
  • номенклатура - це замкнутий клас (організований на принципах жорсткої централізації, ієрархічності, відбір до якого відбувається шляхом призначення нижчестоящих вищестоящими).

Якщо основною функцією номенклатури є реалізація влади (підготовка, прийняття й реалізація політичних рішень), то головним ресурсом політичної влади номенклатури - контроль над держапаратом, що дає можливість абсолютного контролю над усіма сферами громадського життя.

Приналежність до еліти, участь у здійсненні влади ставала вищою цінністю для включених до еліти індивідів, а їх соціальний статус виявлявся у повній залежності від ступеня цієї приналежності. Існувала досить розгалужена система привілеїв для членів номенклатури, які, маючи певні пільги, істотно відрізнялися за рівнем життя від основної маси людей.

ВОСЛЕНСЬКИЙ, Михайло Сергійович (1920-1997) - російський вчений і суспільний діяч, автор оригінальної концепції "номенклатури". У 1976 р. позбавлений радянського громадянства. Головна праця - "Номенклатура - панівний клас Радянського Союзу" (1980) - присвячена розгляду структури правлячої еліти СРСР.

"Номенклатурні чини живуть немов би не в СРСР, а в якійсь спецкраїні. Рядові радянські громадяни відгороджені від цієї спецкраїни так само ретельно, як і від будь-якого іншого закордону; в країні тій все своє, спеціальне: спеціальні житлові будинки, спеціальні дачі й пансіонати; спеціальні санаторії, лікарні й поліклініки; спецпродукти, що продаються в спецкрамницях; спецїдальні, спецбуфети й спецперукарні; спецавтобази, спецномери на автомашинах; спеціальна телефонна мережа; спеціальні дитячі установи; спецшколи й інтернати; спеціальні вищі навчальні заклади; спеціальні клуби, де демонструють особливі кінофільми, і навіть спеціальний цвинтар". 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати