Михайло Грушевський «Хто такі українці»

21.03.2020

«Хто такі українці і чого вони хочуть» (1917) - «програмна» праця видатного українського вченого й політичного діяча, глави Центральної Ради України, представника народницького напрямку в українській політичній науці Михайла Грушевського, що присвячена питанню національного самовизначення.

Спираючись на історичні відомості про організацію державного життя та форми державних союзів, а також на дослідження психологічних характеристик українського, російського, польського та інших народів Європи, М. Грушевський у даній роботі робить спробу обґрунтувати теорію федералізму в Україні та можливість федерального об'єднання з тими країнами, з якими вона має давні історичні зв'язки.

Вбачаючи ідеалом державного устрою демократичну республіку, Грушевський аналізує основні принципи державного й суспільного устрою України як автономії в рамках федерації слов'янських держав. Під автономією вчений розуміє широку децентралізацію держави і організацію системи самоврядування національних територій (що передбачало б створення українського сейму, органів місцевого самоврядування, системи громадської безпеки, власного законодавства, а також забезпечення можливості самостійно розпоряджатися землею, місцевими фінансами та ін.).

Основними принципами виборчого права, які б, на думку автора, найбільш повно «задовольнили б право вільного вибору людей», в «новій Україні» мають бути принципи «загального, рівного, прямого (безпосереднього) і таємного виборчого права».

Пропонуючи для України права широкої автономії у вирішенні всіх державних питань, Грушевський приділяє особливу увагу питанням самостійного культурного й мовного розвитку, забезпечення прав національних меншин, становлення національної системи освіти і розвитку науки.

"Щоб не було ніякої тісноти від влади людям, щоб вона не коверзувала людьми, не накидала їм своєї волі, не має бути іншої влади, тільки з вибору народного! Се називається устроєм демократичним - щоб народ сам собою правив. Власті всякі мають вибирати­ся тільки на певний час, на скільки там років, і за свою діяльність, за те, що вони зробили недобре, мають відповідати перед вибор­ним судом. Такий устрій, коли не має бути ні царя, ні короля, всі власті і всі установи мають бути з вибору народного, і сі вибори мають бути так уряджені, щоб у них мали право і дійсну перевагу люди всі, робочий народ - такий устрій зветься демократичною республі­кою, і українці хочуть його".

ГРУШЕВСЬКИЙ, Михайло Сергійович (1866-1934) - український мислитель і політичний діяч, творець новітньої схеми політичної історії України, низки конституційних проектів, засновник Української націонал-демократичної партії, засновник і голова українського наукового товариства, засновник Українського соціологічного інституту (Прага, Відень, 1919 р.), академік АН України, академік АН СРСР, голова Центральної Ради України, перший президент УНР. Основна праця - "Історія України-Русі" (1898-1936). Серед інших праць: "Начерк історії українського народу" (1904), "Визволення Росії і українське питання" (1907), "Наша політика" (1911), "На порозі Нової України" (1918). 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати