Мануель Кастельс "Влада ідентичності"

29.03.2020

 «Влада ідентичності» (1997) - книга відомого іспанського соціолога Мануеля Кастельса, в якій розглядаються політичні аспекти формування «мережного суспільства». Вона являє собою другий том трилогії «Інформаційна ера: економіка, суспільство і культура» (1996-1998), присвяченої осмисленню сучасного стану та шляхів розвитку людської цивілізації.

У своїй книзі Кастельс аналізує «мережне суспільство» - нову соціальну структуру, що формується сьогодні в глобальному суспільстві. На думку вченого, найважливішою особливістю «мережного суспільства» є зміна в способах використання інформації та знань, яка призводить до особливої соціальної трансформації і супроводжується зростанням напруженості, конфліктності, протиставленням соціуму та особистості.

Сучасне суспільство, за Кастельсом, структурується навколо протистояння мережних систем і особистості. При цьому глобалізація, поширення інформаційної культури, культури віртуальної реальності спричиняє реакцію у вигляді пошуків ідентичності (яка допомагає людині протистояти зовнішньому світові).

Кастельс відзначає, що на зміну такому типу ідентичності, як «легітимна ідентичність» (що є характерною для індустріального суспільства і породжує традиційне громадянське суспільство і національну державу), приходить «протестна ідентичність» (зумовлена новим типом цінностей, що формується навколо визнання локальних спільнот - community).

«На зорі інформаційного століття, - пише автор, - криза легітимності позбавляє інститути індустріальної епохи їхнього змісту та їхніх функцій». У світі, де кожне явище стає неоднозначним, розриви між націями й державою, між «політикою представництва» і «політикою втручання», на думку Кастельса, призводять до того, що старі політичні доктрини позбавляються свого практичного змісту. Свій потенціал, за Кастельсом, вичерпали і політичні партії: «основні платформи партій, що зводяться до інститутів національної держави, у новому суспільстві втратили свою актуальність».

Нова ідентичність - «ідентичність протесту», що, за Кастельсом, знаходить підтримку в цінностях локальних спільнот, будується за допомогою «проактивних соціальних рухів» (таких, як феміністичні, екологічні організації, співтовариства хакерів та ін.).

Кастельс прогнозує зародження нової форми ідентичності - «спрямованої в майбутнє» (project identity), яка виникає не з громадянського суспільства минулого, а з протестної ідентичності, з опору спільнот, зумовленого зростанням значимості таких характеристик нової соціальної структури (суспільства «мережних структур»), як простір, час і технологія.

Кастельс підкреслює, що в новій соціальній структурі відбувається трансформація (або, за Е. Тоффлером, «зсув») політичної влади: влада більше не пов'язана з діяльністю інститутів (держави), організацій (корпорацій) або носіїв символів (засобів масової інформації), вона поширюється по «глобальних мережах багатства, інформації та іміджів, які циркулюють і видозмінюються в системі з конфігурацією, що постійно еволюціонує». 

КАСТЕЛЬС (Castells) Мануель (1942) - іспанський соціолог, представник неомарксизму, суспільний та державний діяч, експерт у галузі інформаційного суспільства. Головна праця - "Інформаційна епоха: економіка, суспільство та культура" (1996-1998). Серед інших праць - "Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства" (2001); "Мережеве суспільство: міжкультурна перспектива" (редактор та співавтор, 2004); "Мережеве суспільство: від знань до політики" (співредактор, 2006); "Мобільна комунікація та суспільство: глобальна перспектива" (співавтор, 2006).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати