Льюїс Козер "Функції соціального конфлікту"

24.03.2020

«Функції соціального конфлікту» (1956) - праця відомого американського соціолога Льюїса Альфреда Козера, присвячена аналізу причин, форм перебігу та функцій соціальних конфліктів.

У своєму дослідженні Л. Козер виходить з неминучості конфліктів у суспільстві. Вчений відзначає, що в соціальній структурі будь-якого типу завжди існує привід для конфліктної ситуації, оскільки «час від часу в ній спалахує конкуренція окремих індивідів або груп з приводу дефіцитних ресурсів, престижу і влади». Таким чином, конфлікти виявляють існуючі в суспільстві протиріччя, а також визначають положення різних соціальних груп усередині системи, розподіляючи між ними «позиції влади».

Козер зазначає, що політичні конфлікти найчастіше виникають у сучасному світі або з приводу розподілу ресурсів влади, або внаслідок розбіжності політичних ідеалів і цінностей, а також зміни соціального статусу, визначення своєї громадянської чи етнічної приналежності.

Вчений підкреслює, що, далеко не всі різновиди конфлікту сприятливі для політичної системи. Конфлікти, що зачіпають інтереси різних політичних суб'єктів носять, як правило, позитивний для системи характер, дозволяючи погодити вимоги, які надходять до політичної системи. Конфлікти цінностей набагато небезпечніші - вони складніше піддаються вирішенню й завжди несуть у собі загрозу розпаду самої системи.

Розвиваючи теорію конфлікту в роботі «Завершення конфлікту» (1970) Козер відзначає, що одним із найефективніших способів вирішення конфлікту є досягнення компромісу, тобто такого врегулювання конфлікту, який досягається шляхом взаємних поступок.

КОЗЕР (Coser), Луїс Альфред (1913-2003) - американський соціолог, класик теорії політичного конфлікту. У 1975-1976 рр. - президент Американської соціологічної асоціації. Основні роботи: "Функції соціального конфлікту" (1956); "Політична соціологія" (1967); "Конфлікт і консенсус" (1984).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати