Хосе Ортега-і-Гассет  "Бунт мас"

23.03.2020

«Бунт мас» (1930) - відома праця  видатного іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета, присвячена аналізу взаємодії особистості і суспільства в новому соціально-політичному просторі - «масовому суспільстві» ХХ ст.

Виступаючи представником ціннісного напрямку теорії еліт, Ортега-і-Гассет звертає увагу на природний розподіл суспільства на духовну еліту, яка створює нові цінності, і пасивну масу, яка несвідомо наслідує стандартизовані звички, що існують у суспільстві. Вчений виходить із того, що головна мета людської діяльності в усіх сферах життя - творчість, відкриття нового і втілення у життя нових цінностей. Еліта, таким чином, розглядається вченим як соціальна група, наділена надзвичайною життєвою силою, що під впливом "внутрішнього імперативу" прагне бути кращою, більш вимогливою до себе, адже вона має щире покликання - "покликання до самовдосконалення". «Елітою, - підкреслює вчений, - є не ті, хто чванливо ставить себе вище, а ті, хто жадає від себе більшого».

Аналізуючи тенденції суспільного розвитку, вчений виділяє два головні моменти: досягнення масами того життєвого рівня, що раніше призначався для обраних, та вихід мас із покори меншостям. «Маси, - зазначає Ортега-і-Гассет, - сьогодні не тільки не підкоряються меншостям і не тільки не зважають на них, але й зовсім витісняють їх».

Вчений попереджає про небезпеку тенденції «масовізації» суспільства, внаслідок якої людина «діє відповідно до свідомості імперсонального, невизначеного суб'єкта, що є «всі» і «ніхто» конкретно». Усереднений індивід, нездатний до самостійного, критичного мислення, стає ідеальним об'єктом для політичного маніпулювання різними політичними силами. Таким чином, нова, технічна ера, що призводить до стандартизації життя й створює «масове суспільство» стає, на думку вченого, сприятливим ґрунтом для виникнення тоталітарних політичних режимів.

"Суспільство завжди було рухомою єдністю меншості і маси. Меншість - сукупність осіб, виокремлених за певними рисами; маса - не виокремлених нічим".

ОРТЕГА-І-ГАСЕТ (Ortega-y-Gasset), Хосе (1883-1955) - іспанський філософ, публіцист, представник екзистенці-оналізму, один із авторів концепції "масового суспільства". У центрі досліджень - розвиток суспільства й роль людини в історії. Виникнення в ХХ ст. фашизму й комунізму пов'язував з появою "масового суспільства". Вплинув на розвиток ціннісної теорії еліт. Основні праці: "Дегуманізація мистецтва" (1925), "Бунт мас" (1933).  

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати