Ганна Арендт "Джерела тоталітаризму"

24.03.2020

«Джерела тоталітаризму» (1951)- відома праця американського політолога Ганни Арендт, присвячена аналізу тоталітарних режимів. У книзі досліджуються соціальні та політичні причини, що призвели до виникнення тоталітаризму.

Серед основних причин, що призвели до появи тоталітарного політичного режиму, Арендт називає руйнування традиційної класової структури та виникнення масового суспільства, що складається з атомізованих індивідів, а також формування масових рухів.

Арендт відзначає, що тоталітарні рухи виникають скрізь, де «є маси, що з тієї або іншої причини мають схильність до політичної організації». Автор робить висновок, що маси з'єднує не свідомість спільних інтересів, вони не мають чіткої класової структурованості, що відбивалася б у певних досяжних цілях. Термін «маси», вважає Арендт, можливо застосовувати тільки там, де «ми маємо справу з людьми, які або через їхню кількість, або байдужість не можна об'єднати в жодну організацію, засновану на спільному інтересі».

Головною рисою людини «маси», яка вийшла з атомізованого суспільства, за Арендт, є не жорстокість або відсталість, а її ізоляція та відсутність соціальних контактів. При переході від класового суспільства національної держави до суспільства масового, «безпорадні в умовах нового політичного досвіду» люди схильні до націоналізму, який «через демагогічні міркування підтримується вождями», і яким «зашпаровуються проріхи нового суспільного порядку».

Таким чином, тоталітарні рухи Арендт визначає як особливі масові організації атомізованих (ізольованих) індивідів. У порівнянні з іншими партіями та рухами тоталітарні мають таку обов'язкову рису, як вимога тотальної, необмеженої відданості своїх членів. Така вимога, як правило, передує тотальній організації країни й випливає з ідеї тоталітарних ідеологій про те, що нова організація спроможна охопити все суспільство в цілому. 

АРЕНДТ (Arendt), Ганна (1906-1975) - американська політологіня, фахівець із проблем тоталітаризму. Найбільш відома праця - "Джерела тоталітаризму" (1951) присвячена оригінальному рішенню основних проблем антисемітизму, імперіалізму, дослідженню тоталітарних систем XX століття - у Німеччині й СРСР. Серед інших відомих праць Арендт - "Ситуація людини" (1958); "Між минулим і майбутнім" (1963); "Про революцію" (1963); 

«Перед тим, як тоталітарні рухи здобувають владу й облаштовують світ відповідно до своїх доктрин, вони створюють цілий брехливий світ несуперечності, який більше відповідає потребам людського розуму, аніж сама реальність».

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати