Карл Шмітт "Поняття політичного"

23.03.2020

«Поняття політичного» (1927) - відома праця німецького юриста і політолога консервативної орієнтації Карла Шмітта, в якій автор дає оригінальне трактування політики, висуваючи концепцію «тотальної держави».

Політика розглядається К. Шміттом як боротьба індивідів і соціальних груп, заснована на розрізненні «друзів» і «ворогів». На думку Шмітта, «є одна фундаментальна й загальна «політична єдність» («політична спільність»), що визначає «своїх» і «чужих», «друзів» і «ворогів» у будь-якій сфері: від релігії до літератури, від економіки до сфери освіти. «Будь-яка протилежність, - стверджує Шмітт, - релігійна, моральна, економічна або етнічна - перетворюється на противагу політичну, якщо вона є досить сильною для того, щоб ефективно поділяти людей на друзів та ворогів».

Головна ідея Шмітта полягає в тому, що ліберальна «правова держава» повинна поступитися місцем вищому типу соціальності - «тотальній державі», тотожній самому суспільству. «Тотальна держава» як суверенна політична єдність визначає друзів і ворогів. Шмітт підкреслює, що такий розподіл буде існувати завжди, а наявність розбіжностей неминуче буде призводити до нових воєн.

Сьогодні теорія Шмітта стала класикою консервативної думки, одним із фундаментальних підходів до розгляду політики в сучасній політичній філософії.

ШМІТТ (Schmitt), Карл (1888-1985) - німецький юрист і політолог консервативної орієнтації, фахівець з конституційного права. У 30-ті рр. ХХ ст. - активний супротивник лібералізму, теоретик тотальної держави. З 1933 р. - член НСДАП, автор статей, в яких теоретично обґрунтовуються принцип фюрерства, політичні й расові чистки в Третьому Рейху, завойовницька політика Гітлера. Автор низки термінів, що увійшли у сучасний політичний обіг, серед яких - «політична реальність», «тотальна держава», «гарант конституції» та ін.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати