Карл Маркс «Критика Готської програми»

22.03.2020

«Критика Готської програми» («Критика Готської програми. Зауваження до програми германської робітничої партії») (1875) - праця німецького філософа, економіста, засновника марксизму Карла Маркса, у якій знаходить своє остаточне завершення оригінальна соціально-політична доктрина - науковий комунізм, теорія якого починає оформлятися в роботах «Маніфест Комуністичної партії» (разом з Ф. Енгельсом) (1848), «Класова боротьба у Франції» (1852), «Громадянська війна у Франції» (1872) та ін.

МАРКС (Marx), Карл (1818-1883) - німецький економіст, філософ, засновник діалектико-матеріалістичної філософії, представник конфліктоло-гічного напрямку в науковій думці, засновник марксизму, автор фундаментальної праці "Капітал" (1867-1894). Автор концепції суспільно-економічних формацій. Організатор і вождь Першого Інтернаціоналу. Основні праці: "Економічно-філософські рукописи" (1844); "Німецька ідеологія" (разом з Ф. Енгельсом, 1845-46); "Убогість філософії" (1847); "Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта" (1852); "Громадянська війна у Франції" (1871); "Критика Готської програми" (1875). 

У своїй праці Карл Маркс критикує помилки керівників германської соціал-демократії, переосмислює й розвиває концепцію класової боротьби, сформульовану англійськими економістами й французькими істориками, а також розробляє вчення про дві фази комунізму як суспільно-економічної формації, надаючи закінчений вид концепції «наукового комунізму».

Соціально-політична доктрина наукового комунізму, викладена Марксом у даній праці, містить у собі такі програмні моменти:

  • визначення класової боротьби, соціального конфлікту як основної рушійної сили історії, її зв'язок із розвитком способу виробництва;
  • відповідність державних форм різним класовим суспільно-економічним формаціям;
  • розуміння історичного процесу як зміни суспільно-економічних формацій (де комунізм змінює капіталізм і проходить у своєму розвитку дві фази -соціалізм і комунізм;
  • затвердження диктатури пролетаріату як класового змісту політичної влади, встановленої внаслідок соціалістичної революції.

Головним завданням робітничого класу, за Марксом, є завоювання політичної влади: «Кожний клас, що прагне до панування, навіть якщо його панування спричиняє знищення всієї старої суспільної форми й панування взагалі, повинен, насамперед, завоювати собі політичну владу». Виконання цього завдання вимагає створення самостійної політичної партії.

Маркс стверджує, що організований пролетаріат здійснить соціалістичну революцію, повалить владу буржуазії й зробить експропріацію капіталу. Після цього, за Марксом, повинна бути встановлена диктатура пролетаріату, яка зберігатиметься аж до виникнення безкласового комуністичного суспільства. «Між капіталістичним і комуністичним суспільством - період революційного перетворення першого на друге, - писав учений. - Цьому періоду відповідає й політичний перехідний період, і держава цього періоду не може бути нічим іншим, крім революційною диктатурою пролетаріату».

«Те положення, за яким народом управляють, повинне бути замінене на самоврядування народу».          

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати