Іммануїл Валлерстайн "Сучасна світ-система"

27.03.2020

«Сучасна світ-система» (1974, 1980, 1989) - відома робота американського соціолога, представника неомарксистського напрямку в теорії міжнародних відносин Іммануїла Моріса Валлерстайна. В книзі викладаються основні положення світ-системної теорії, розглядається генезис європейської світ-економіки, аналізується її зв'язок із політичними процесами у світі, дається прогноз соціально-політичного розвитку цивілізації. Робота вплинула на розвиток сучасної геополітичної теорії та політичної глобалістики.

На противагу традиційним (формаційному і цивілізаційному) підходам до розгляду історичного процесу, І. Валлерстайн у своїй роботі пропонує нову парадигму суспільного розвитку. Історія розглядається ним як розвиток різних регіональних світ-систем.

Основи розробленої Валлерстайном світ-системної теорії можна звести до наступних тез:

  • економічна організація сучасного капіталізму має глобальну, а не національну основу;
  • світ-система складається з економічно й політично пануючих центральних регіонів та економічно залежних від центру периферій;
  • центральні регіони розвиваються як індустріальні системи виробництва, у той час як периферії поставляють сировину, перебуваючи, таким чином, у залежності від цін, встановлюваних на неї центром;
  • існують напівпериферії, що володіють соціальними та економічними характеристиками як центру, так і периферії;
  • даний світовий економічний порядок став розвиватися в Європі з XV ст. разом з еволюцією капіталістичного господарства.

Таким чином, основна ідея даного підходу полягає в тому, що розуміння будь-якої однієї нації-держави у відриві від іншого світу є неможливим, оскільки «внутрішні» економічні процеси кожного суспільства визначаються його місцем у світовій системі.

Характеризуючи стан світ-системи на сучасному етапі, Валлерстайн виходить із того, що закінчення «холодної війни» наприкінці ХХ ст. не означало ані «кінця історії», проголошеного Ф. Фукуямою, ані перемоги США, як стверджує З. Бжезінський, а, навпаки, це призвело до кінця епохи американської гегемонії та лідерства, до загострення старих і появи нових конфліктів.

При цьому, на відміну від С. Хантінгтона, причини майбутніх конфліктів Валлерстайн вбачає не в цивілізаційних, а в економічних факторах. Так, вчений вважає, що на початку XXI ст. можна чекати викликів або навіть прямих нападів держав бідного й відсталого Півдня на багату Північ, а також загарбницьких воєн між самими державами Півдня. Але найголовніша загроза, що може виходити від периферії стосовно ядра світ-системи, - це масова міграція населення з Півдня на Північ.

Валлерстайн також відзначає відсутність стабільності у відносинах всередині ядра світ-системи. Економічна конкуренція виявляє в ній три основні центри сили - США, Японію та об'єднану Європу. Прогнозуючи розвиток світ-системи, Валлерстайн наголошує на неминучості конфліктів і криз на периферії та у центрі світ-системи щонайменше до середини XXI ст.

ВАЛЛЕРСТАЙН (Wallerstein), Іммануїл Моріс (1930-2019) - американський філософ, історик, соціолог, засновник світ-системного аналізу. У 1994-1998 рр. - голова Міжнародної соціологічної асоціації. У роботі "Сучасна світ-система" (1974,1980, 1989) історія розглядається як розвиток різних регіональних світ-систем (світ-економік та світ-імперій). Ідеї Валлерстайна суттєво вплинули на розвиток політичної глобалістики. Основні роботи: "Трансформація революції: соціальні рухи та світова система" (1990); "Після лібералізму" (1995); "Кінець відомого світу. Соціологія XXI ст." (1999); "Демократія, капіталізм та трансформація" (2001); "Світ-системний аналіз" (2004); "Світ підійшов до точки, коли потрібно обрати новий шлях" (2005).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати