Ернст Кассірер "Техніка сучасних політичних міфів"

23.03.2020

«Техніка сучасних політичних міфів» (1946)- відома праця видатного німецького філософа Ернста Кассірера, присвячена аналізу міфів як елементів політичної культури суспільства. Є частиною книги «Міф про державу», що була опублікована вже після смерті вченого. Аналізуючи долю європейської культури та західної цивілізації, автор вбачає духовні джерела другої світової війни в тому, що людство виявилося нездатним протистояти натиску політичної міфотворчості.

КАССІРЕР (Cassirer), Ернст (1874-1945) - німецький філософ, представник неокантіанства. З 1933 р. - в еміграції (Великобританія, Швеція, США). У центрі наукової творчості - проблеми міфологічного мислення, філософії історії й політики. Основні роботи: "Філософія символічних форм" (1923-1929), "Мова і міф" (1925); "Проблема пізнання у філософії й науці Нового часу" (1906-1957) та ін.

Кассірер розглядає міфи як специфічні «символічні форми», що виступають наймогутнішим засобом для маніпулювання політичною свідомістю. Автор відзначає, що політична міфотворчість, як правило, посилюється у періоди соціально-політичної нестабільності (міф дозволяє впорядкувати й пояснити незрозумілі, нові для людини або соціальної групи політичні явища й процеси).

За Кассірером, на відміну від «традиційних» міфів, що є результатом несвідомої діяльності, «продуктом вільної гри уяви», сучасні політичні міфи створюються свідомо. Автор підкреслює, що «нові політичні міфи являють собою штучні утворення, виготовлені вмілими й спритними "майстрами"; ...міфи можуть створюватися так само й відповідно до тих же правил, що й будь-яка інша сучасна зброя».

До основних методів формування нових політичних міфів Кассірер відносить зміну функцій мови (коли «магічна функція слова починає домінувати над функцією семантичною»), а також руйнування старих політичних норм, цінностей та ідеалів, зміну моделей політичної поведінки шляхом введення у політичне життя ритуалізованих правил.

"Міф досягає апогею, коли людина віч-на-віч зіштовхується з несподіваною та небезпечною ситуацією... У критичних ситуаціях людина завжди звертається до надзвичайних засобів. Наші сьогоднішні політичні міфи є саме такими надзвичайними засобами...

Нові політичні міфи не виникають спонтанно, вони не є диким плодом неприборканої уяви. Навпаки, вони являють собою штучні витвори, створені вмілими та спритними "майстрами". Нашому XX ст. - великій епосі технічної цивілізації - призначено було створити нову техніку міфу, оскільки міфи можуть створюватися так само й відповідно до тих самих правил, що й будь-яка інша сучасна зброя". 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати