Едмунд Берк «Міркування про революцію у Франції»

22.03.2020

«Міркування про революцію у Франції» (1790) - програмний твір англійського філософа й державного діяча Едмунда Берка, що стала основою класичної консервативної ідеології.

БЕРК (Burke), Едмунд (1729-1797) - англійський публіцист і філософ, державний діяч, основоположник консервативної ідеології. З найбільшою повнотою філософія консерватизму, що є основним внеском Берка у світову політичну думку, виражена у творі "Роздуми про революцію у Франції" (1790). Серед інших праць: "У захист природного суспільства" (1756); "Філософське дослідження походження наших ідей про високе і прекрасне" (1757); "Звернення нових вігів до старих" (1791); "Лист до шляхетного лорда" (1795); "Листи про світ із царевбивцями" (1796-1797).

Світоглядні ідеї Берка, що стали основними принципами консервативної ідеології, сформувалися як реакція на події Великої Французької революції і були спрямовані на обґрунтування необхідності збереження традиційного укладу політичного життя, пов'язаного з монархічною формою правління.

Вчений критикував теорію суспільного договору Ж.-Ж. Руссо, який виходив з державотворення за допомогою цілеспрямованого акту. «Якщо цивілізоване суспільство - наслідок угод, то цей договір повинен стати його законом. - відзначав Берк. - Він повинен обмежувати й модифікувати всі основи конституції, які нею були сформовані. Всі види влади - законодавча, виконавча й судова - є її дітищем. У будь-якому іншому стані вони можуть бути не життєздатними».

Визнаючи можливість реформування історично сформованих інститутів, Берк вважав, що такі перетворення повинні носити лише частковий і виключно прагматичний характер, використовуватися як засіб вдосконалення, а не руйнування: «Щира політична мудрість полягає в тому, щоб виправляти, а не знищувати колишні інститути».

Берк засуджував Французьку революцію (як і будь-яку іншу), розглядаючи її як спробу зруйнувати усталений соціальний порядок і замінити його певною абстрактною схемою суспільних відносин, розробленою філософами епохи Просвітництва.

До основних принципів ідеології консерватизму Берк відносив:

  • важливість універсального морального порядку, санкціонованого й підтримуваного релігією;
  • віру в "право давнини" і традиції народу;
  • переконання в необхідності існування чітких меж між класами й прошарками суспільства як основи соціальної стабільності;
  • непорушність приватної власності як гарантії свободи людини та ін.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати