Джон Нейсбіт "Мегатренди"

26.03.2020

«Мегатренди» (1982) - робота американського вченого, футуролога Джона Нейсбіта, що стала світовим бестселером. Присвячена аналізу основних тенденцій розвитку сучасного (постіндустріального) суспільства.

У своїй роботі Нейсбіт, використовуючи метод контент-аналізу, прогнозує основні напрямки (тренди) соціальних змін, що визначають нове суспільство при переході до інформаційної стадії розвитку наприкінці ХХ ст.

Серед основних трендів, що визначають нову постіндустріальну епоху, вчений виділяє такі:

  • перехід до нової економіки, в основі якої лежить виробництво й розподіл інформації;
  • формування дуалізму «технічний прогрес» - «душевний комфорт», за яким нові технології супроводжуються компенсаторною гуманітарною реакцією;
  • перехід від ізольованих національних економік до глобальної економічної системи;
  • зміна в управлінні - перехід від ієрархічних структур влади індустріальної епохи до сітьової неформальної структури управління;
  • перехід від представницької демократії до демократії політичної участі.

У главі 7 «Від представницької демократії до партісипативної» Нейсбіт зазначає, що демократія участі проникає в самий центр системи цінностей сучасного суспільства. Початок ери політичної участі у 70-ті рр. ХХ ст. був відзначений різким зростанням кількості референдумів та ініціатив з величезною явкою виборців. Вплив демократії участі, на думку вченого, виходить за рамки політичної сфери, перебудовуючи всі соціальні інститути: «Рух споживачів, зростання кількості власників акцій, тренд убік розширення прав службовців і участі робітників у прийнятті рішень, - все це виходить із нової моделі демократії участі».

Нейсбіт підкреслює, що поступовий, але очевидний перехід влади від виборних чиновників до прямого волевиявлення виборців шляхом референдумів і локальних ініціатив, призводить до втрати інтересу до національних політичних виборів і, так чи інакше, означає кінець традиційної системи партій. Майбутнє партій, за Нейсбітом, - не національний, а регіональний (місцевий) рівень діяльності.

НЕЙСБІТ (Naisbitt) Джон (1929) - відомий американський політолог, футуролог, помічник секретаря з питань освіти при Дж. Ф. Кеннеді, спеціальний радник Л. Джонсона. Перша книга вченого - "Мегатренди" (1982), присвячена аналізу основних тенденцій розвитку постіндустріального суспільства, очолювала список міжнародних бестселерів у Нью-Йорк Таймс два роки поспіль, була видана у 57 країна світу більш, ніж 14 млн копій. Серед інших праць: "Перевинахід корпорації" (1985); "Мегатренди 2000" (1990); "Висока технологія, глибока гуманність. Технології та наші пошуки сенсу" (1999); "Старт! Або налаштовуємо розум! " (2006).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати