Джон Локк "Два трактати про правління"

21.03.2020

«Два трактати про правління» (Два трактати про державне правління) (1690) - праця видатного англійського філософа-просвітителя і політичного мислителя, одного з авторів теорії «суспільного договору» і родоначальника лібералізму Джона Локка, в якій розглядається широкий спектр проблем держави, громадянського суспільства, політичних свобод, законності, власності та ін.

Центральним питанням політичних міркувань Дж. Локка виступає питання обмеження державної влади, мінімізації її впливу на особистість (що стало основою ліберальної політичної традиції).

На відміну від Т. Гоббса, що розглядав необхідність «суспільного договору» в межах дилеми насильство - саморуйнування, Локк виходить із того, що основною метою державотворення є «прагнення мирно і безпечно користуватися своєю власністю», а основним засобом для цього є закони, встановлені в цьому суспільстві.

Прихильник ідеї природного права, Локк вирішує проблему забезпечення прав і свобод громадян у такий спосіб: для запобігання перетворення політичного ладу на тиранію (абсолютну монархію) державну владу необхідно обмежити шляхом її розподілу на три гілки - законодавчу (що приймає закони), виконавчу (яка регулює суспільні відносини на основі законів) і федеративну (відповідальну за міжнародні відносини). Пріоритет у взаєминах між різними гілками влади Локк віддає владі законодавчій. 

ЛОКК (Locke), Джон (1632-1704) - англійський філософ-просвітник і політичний мислитель, прихильник концепції суспільного договору й природного права, засновник лібералізму. Головна праця - "Два трактати про державне правління" (1690).

"Політичною владою я вважаю право створювати закони, що передбачають страту й, відповідно, все менш суворі міри покарання для регулювання й збереження власності, право застосовувати силу співтовариства для виконання цих законів і для захисту держави від нападу ззовні - і все це тільки заради загального блага... Оскільки люди за своєю природою вільні, рівні та незалежні, ніхто не може бути виведений із цього стану й підкорений владі іншого без своєї власної згоди".                 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати