Платон "Держава"

17.03.2020

«Держава» - один з найвідоміших творів видатного філософа античності Платона (427-347 рр. до н.е.), що являє собою 10 книг (діалогів) про політику й державну владу.

ПЛАТОН (Platon) (427-347 до н.е.) - один з найвидатніших філософів античності, учень Сократа й учитель Аристотеля, засновник Академії (388 р. до н.е.), автор 34 діалогів, серед яких: діалоги про політику, метафізику, етику - "Держава", "Політика", "3акони" та ін. Автор концепції ідеальної держави.

Проці Платона суттєво вплинули на розвиток європейської політичної думки.

У своїй праці Платон висуває концепцію ідеальної держави, що трактується як максимально можливе втілення світу ідей у земному суспільно-політичному житті. Трьом началам людської душі - розумному, лютому й прагнучому, за Платоном, відповідають три прошарки суспільства - філософів-правителів, воїнів, та ремісників і хліборобів. «Ідеальній» формі державного правління - аристократії - Платон протиставляє чотири «неправильні» форми: тимократію, олігархію, тиранію та демократію. Політика ж визначається філософом як мистецтво, що вимагає певного знання й уміння управляти людьми.

Основною ідеєю праці є зміцнення державної влади, встановлення загального порядку й запобігання «найгіршого стану суспільства» - анархії. 

"Я бачу близьку загибель тієї держави, де закон не має сили й перебуває під чиєюсь владою. Де закон - володар над правителями, а вони - раби закону, там я вбачаю порятунок держави й всі блага, які тільки можуть дарувати державам боги". 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати