Девід Трумен "Управлінський процес"

24.03.2020

«Управлінський процес» («Управлінський процес. Політичні інтереси та суспільна думка») (1951) - фундаментальна праця американського вченого Девіда Трумена, присвячена розробці теорії груп інтересів.

Трумен, наслідуючи ідеї А. Ф. Бентлі, розглядає групу як основну категорію для соціально-політичного аналізу, визначаючи суспільство як сукупність взаємодіючих між собою груп, а політичний процес - як «процес групової конкуренції в боротьбі за владу над розподілом ресурсів».

Під групою Трумен розуміє індивідів, взаємодіючих між собою з певним ступенем частоти, виділяючи при цьому прості групи і групи інтересів. Особливістю груп інтересів вчений вважає наявність у них вимог до інших груп, висунутих на основі базових установок членів таких груп з метою формування і зміцнення певних норм поведінки, що визначаються спільністю позицій групи.

Трумен відзначає, що групи інтересів діють переважно через політико-адміністративні інститути, які є відбиттям їхньої боротьби і залежать від їхньої діяльності.

Дослідження груп інтересів у Трумена базується на розгляді суспільства як сукупності різних груп інтересів, що прагнуть реалізувати свої інтереси за допомогою впливу на політичний курс, внаслідок чого політика постає перед нами одночасно і як процес, і як результат взаємодії різних груп інтересів.

ТРУМЕН (Truman), Девід Бікнелл (1913-2003) - видатний американський політолог, представник теорії політичного плюралізму. Віце-президент та ректор Колумбійського університету (США), Президент Американської асоціації політичних наук (1965). Головний напрямок досліджень - вивчення діяльності груп інтересів. Основні наукові праці: «Адміністративна децентралізація» (1940); «Управлінський процес. Політичні інтереси та суспільна думка» (1951); «Партія Конгресу» (1959).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати