Денкварт Растоу "Переходи до демократії"

25.03.2020

«Переходи до демократії: спроба динамічної моделі» (1970)- робота американського політолога Денкварта Растоу, що представляє собою одну з перших у політичній науці спроб створення моделі трансформації політичних режимів. Дана робота стала основою для розробки теорії політичної транзитології - напрямку в сучасній політології, пов'язаного з вивченням процесу демократизації.

Розглядаючи проблеми переходу від авторитаризму до демократії, Д. Растоу виходить із урахування своєрідності історичних та національних умов реформування різних традиційних політичних систем. "Щоб прийти до демократії, - відзначає вчений, - потрібні не копіювання конституційних законів або парламентської практики якоїсь уже існуючої демократії, а здатність чесно поглянути на свої специфічні конфлікти й уміння винайти або запозичити ефективні механізми їхнього вирішення".

Як необхідну попередню умову демократизації політолог виділяє національну єдність. «Значна більшість громадян потенційної демократії, - стверджує вчений, - не повинна мати сумнівів, до якого політичного співтовариства вони належать».

Перехід від авторитаризму до демократії, за Растоу, складається з трьох основних фаз:

  • підготовчої фази (етапу поляризації політичних інтересів);
  • фази ухвалення рішення (етапу укладання «пакту» - вироблення певних «правил гри» у новому політичному просторі);
  • фази звикання (етапу закріплення демократичних цінностей, інститутів і моделей поведінки).

РАСТОУ (Rustow) Денкварт Александер (1924-1996) - американський політолог, соціолог, один з засновників політичної транзитології. Головні праці: "Переходи до демократії: спроба динамічної моделі" (1970); "Американська зовнішня політика у міжнародній перспективі" (1971); "Порівняльна політична динаміка: глобальні дослідницькі перспективи" (1991).

"Сутність демократії - у звичці до постійних суперечок і примирень по постійно змінюваному колу питань за постійно мінливим розміщенням сил. Це тоталітарним вождям необхідно нав'язати єдність з питань принципів і процедур, перш ніж братися за інші справи, тоді як демократія - така форма організації влади, що черпає свої сили з незгоди до половини керованих".

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати