Богдан Кістяковський "Держава правова і соціалістична"

21.03.2020

«Держава правова і соціалістична» (1906) - робота Богдана Олександровича Кістяковського, видатного юриста, соціолога, представника ліберального напрямку в політичній думці (1868-1920), присвячена розробці теорії «правової держави».

Як теоретик правової держави, Б. Кістяковський відстоював принцип народного суверенітету, застерігаючи, однак, від необмеженого народовладдя. «Держава, - писав учений, - це правова організація народу, що має власну, самостійну та ні від кого не залежну владу». Суть правової держави, за Кістяковським, полягає в обмеженні влади невід'ємними, недоторканними правами та свободами особистості.

Кістяковський вважав єдино справедливою концепцію природного права, відстоюючи принцип невідчужуваних прав людини, їхньої незалежності від держави: «Права людини «природні», адже це права дополітичні, споконвічно властиві людям як людським істотам, а не членам тієї або іншої соціально-політичної системи. Проте, саме їх необхідно у першу чергу визнавати та охороняти за допомогою приватного і публічного права».

Головним принципом правової (або конституційної) держави Кістяковський вважав обмеження державної влади. «У правовій державі, - відзначав учений, -влада має визначені межі, які вона не повинна і не може переходити». Обмеженість влади у правовій державі, за Кістяковським, створюється визнанням за особистістю невід'ємних, непорушних і недоторканних прав. Правова (або конституційна) держава повинна визнавати, що існує певна сфера «самовиявлення особистості», у яку держава не має права втручатися.

Кістяковський підкреслював, що права людини і громадянина (або «особисті суспільні свободи»), становлять тільки основу, передумову правової держави - як і будь-яка держава, правова держава має потребу в організованій владі та в установах, що виконують різні функції влади. Правовій державі, за Кістяковським, відповідає тільки така організація влади, що не придушує особистість, за якою «як окрема особистість, так і сукупність особистостей - народ - були б не тільки об'єктом, а й суб'єктом цієї влади». 

КІСТЯКОВСЬКИЙ, Богдан Олександрович (1868-1920) - відомий український юрист, філософ, соціолог, представник ліберального напрямку в політичній думці, автор низки робіт про правову державу, один з організаторів Академії наук України. За часів гетьманської держави член юридичної комісії з питань громадянства. Захищаючи український конституціоналізм, виступав ідейним послідовником М. Драгоманова. Основні роботи: "Держава правова й соціалістична" (1906); "До питання про самостійну українську культуру" (1911); "Сутність державної влади" (1913). 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати