Артур Фішер Бентлі "Процес управління"

22.03.2020

«Процес управління» («Процес здійснення урядової влади: вивчення суспільних тисків») (1908) - праця американського вченого Артура Фішера Бентлі. Вважається першим політичним дослідженням реальних політичних процесів у США. В роботі сформульовані основи теорії груп інтересів.

Застосовуючи біхевіористський підхід до вивчення політичних процесів, Бентлі приділив основну увагу не конституційним нормам і формальним політичним інститутам, а діяльності людей, «що визначена їх інтересами та спрямована на забезпечення цих інтересів». При цьому акцент у дослідженні політичної діяльності вчений робить не на індивідуальну, а саме на групову поведінку, адже люди, які виборюють свої інтереси, діють не індивідуально, а за допомогою об'єднаних на основі спільних інтересів груп.

Відзначаючи, що «немає такої групи, яка б не мала свого інтересу», Бентлі розглядає все суспільство як сукупність різних груп інтересів, кількість яких «обмежується лише одним показником - інтересами, заради яких вони створені й діють». Політичне життя суспільства, таким чином, представляє собою зіткнення й боротьбу різних груп, що відстоюють свої інтереси.

Дослідження взаємодій груп інтересів Бентлі вважає можливим за допомогою аналізу таких факторів, як чисельність, ступінь "сконцентрованості" інтересів, техніка здійснення тиску (підкуп, залякування, переконання та ін.) і організація.

БЕНТЛІ (Bentley), Артур Фішер (1870-1957) - американський вчений, один із засновників теорії груп інтересів. Головна праця - "Процес управління. Вивчення суспільних тисків" (1908) . 

"Немає такої групи, яка б не мала свого інтересу" 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати