Алексіс де Токвіль «Демократія в Америці»

22.03.2020

«Демократія в Америці» (1835-1840) - відома праця видатного французького політичного мислителя Нового часу, одного з класиків теорії демократії Алексіса де Токвіля, присвячена питанням влади і демократії. Книга складається з чотирьох частин (перші дві книги вийшли у 1835 р., останні - у 1840 р.)

У першій частині книги, аналізуючи систему реалізації політичної влади в США, Токвілль задовго до класиків теорії політичних систем виділяє в її структурі інституціональні елементи (заснований на закріпленому в конституції принципі федералізму розподіл влади і система «стримувань і противаг» між вищими органами державної влади; партії та вільні асоціації), ціннісні елементи (гордість своїми демократичними інститутами, схильність до моралізування, релігійність та ін. настанови, що існують в американській політичній культурі). При цьому ключем для розуміння політичної влади Токвілль називає політичний режим, що позв'язує формальні й неформальні аспекти влади, визначає, зрештою, і характер політичних інститутів, і переконання, і політичну поведінку громадян. Токвілль підкреслював, що основною ідеєю, на якій базується влада в США, є ідея формальної рівності.

Друга частина праці присвячена питанням рівності й політичного устрою у Франції. За Токвіллем, ідеалом демократії в будь-якому суспільстві є реалізація принципів свободи та рівності. При цьому, прагнення до рівності найчастіше призводить не до демократії, а, навпаки, до тиранії більшості, а згодом - і до одноособової диктатури. До засобів, здатних запобігти посиленню ролі держави й знищенню громадянських свобод, Токвілль відносить повну децентралізацію влади в межах федеративного державного устрою, створення двопалатного парламенту, незалежної судової системи, гарантії свободи політичних асоціацій та ін. 

ТОКВІЛЬ (Tocqueville), Алексіс Шарль Анрі Клерель де (1805-1859) - французький вчений, історик, політичний діяч, один із найвидатніших теоретиків демократичного суспільства. Найважливіші праці, присвячені питанням демократії в Америці й у Франції, - "Демократія в Америці" (1835-1840), "Старий порядок і революція" (1856). 

"Найшвидший шлях до свободи призводить до найжорстокішої форми рабства"  

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати